Ankh cursus

In het kort

De Ankh is een heel krachtig therapeutisch instrument, waarmee je in deze cursus leert werken, zowel voor jezelf als naar anderen. De cursus is opgebouwd met veel praktisch werken en duurt vier dagen. Daarna bestaat de mogelijkheid een verdiepingscursus van twee dagen te volgen.

Uitgebreide uitleg Ankh cursus

De Ankh als therapeutisch instrument zal tijdens deze cursus centraal staan. De Ankh is een 
oud symbool dat stamt uit de Atlantische Periode. Na het ondergaan van Atlantis is de Ankh 
pas weer in de Egyptische periode teruggekeerd. Hier werd hij de levensstaf genoemd. Ook 
toen is hij weer weggeweest om de laatste jaren weer opnieuw naar de Aarde terug te keren. 
Heeft dit te maken met het Aquarius-tijdperk als afspiegeling van de Atlantische Tijd?
Tijdens deze workshop leer je hoe de Ankh werkt en wat je er mee kunt, zowel naar jezelf als 
naar anderen. Na een stukje geschiedenis en de inwijding in de Ankh-energie gaan we 
verschillende oefeningen doen om de energie te ervaren en eigen te maken.
Na deze workshop ben je in staat om mensen te behandelen met de Ankh. Verder zijn deze 
behandelingen heel goed te combineren met andere therapieën.
Je kunt op allerlei manieren met de Ankh werken, maar een ding staat vast, hoe je er ook 
mee werkt;

Als je de lus vasthoudt, dan zend je energie via de benen.
Als je de benen vasthoudt, dan ontvang je energie via de lus.
Als je werkt met de Ankh, gebruik je het principe van zenden en ontvangen en kan jouw 
kracht versterkt worden met maximaal factor 750. De armen van de Ankh verdelen het 
elektromagnetisch veld zodat er een spiraalvormig veld ontstaat. Wanneer pijn weggetrokken 
moet worden, hou je de benen vast en trek je met de lus de pijn weg. Dit werkt overal op het 
lichaam bij stoffelijke klachten. Heeft iemand geestelijke klachten, dan richt je de lus op de 
Zonnevlecht.

De data zijn: nog niet bekend.
De kosten voor de basiscursus bedragen € 440,00.

Instituut Eenheid

Deze cursus / training wordt gegeven door Joke Vos

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met: 

Joke Vos
Mobiel: 06 44539438
E-mail: eenheid@home.nl

Nature Sana

Deze cursus / training wordt gegeven door Henk Vos

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met: 

Henk Vos
Mobiel: 06 – 44195487
E-mail: henkvs@live.nl

Copyright © 2024 Instituut Eenheid & Nature Sana. All rights reserved.

Powered by: WordPress & Nikla.