Neuropsyrurgie

Burn out, slapeloosheid, hoofdpijn, nek-en schouderklachten, astma. Velen van ons hebben last van dergelijke lichamelijke klachten, die vaak psychische druk of spanningen als oorzaak hebben.
Anderen kampen weer met bijvoorbeeld relatieproblemen, faalangst, besluiteloosheid, in de emotie blijven steken of het gevoel dat je vast zit in je leven. We praten dan over psychische klachten.
Neuropsyrurgie blijkt daartoe een zeer effectieve behandelmethode. Voor zowel volwassenen als kinderen.
Neuro verwijst naar het zenuwstelsel (neurologisch deel),waar de lichaamsbehandeling op is gericht.
Psy staat voor het psychotherapeutische gedeelte van de behandeling.

Rurgie komt van chirurgie en geeft aan dat de methode een ingrijpend effect heeft.
Neuropsyrurgie wodt al vele jaren toegepast. De methode is gebaseerd op inzicht in oorzaak en gevolg van klachten en op herstel van het medica natura (zelfgenezend vermogen), waarmee ieder mens is toegerust. Er wordt bij Neuropsyrurgie niet met medicijnen behandeld.

Voor welke klachten is Neuropsyrurgie geschikt?

Minimaal 70% van onze klachten en ziektebeelden zijn van psychosomatische aard, zo tonen medische publicaties aan. Goede kans dat ook uw klachten daar onder gerekend moeten worden – uw huisarts of specialist kan hierover uitsluitsel geven.

Veel van zulke aandoeningen kan de Neuropsyrurgie effectief behandelen. Denk aan

• (Over)spanning, burn out
• Nervositeit, faalangst, depressie
• Allergieën
• Hoofdpijn, migraine, epilepsie
• Leerproblemen, dyslexie
• Keel-, neus- en oorklachten
• Slapeloosheid, bedplassen
• Nek-, schouder- en rugklachten
• Hyperventilatie, astma
• Chronische koude handen en voeten
• Huid- en spierklachten
• Maag-, darm-, spijsvertering- en stoelgangklachten
• Overgewicht- Motorische-, gedrags- en ontwikkelingsstoonissen
• Zwangerschapsproblemen
• Angsten, contactproblemen
• Niet weerbaar zijn

Ook bij een groot aantal andere klachten kan de behandeling met succes worden toegepast of helpt deze de fysieke gevolgen van de aandoening zo beperkt mogelijk te houden.

De oorzaak van de klachten ligt dikwijls in een levenspatroon of levenshouding, waarvan men zich de kwalijke gevolgen vaak niet bewust is. Neuropsyrurgie is erop gericht dergelijke belemmerende houdingen en patronen te herkennen. Neuropsyrurgie zorgt voor een verbeterde relatie tussen lichaam en geest, dit leidt tot bijvoorbeeld een betere motoriek, een sterke afname van slaapstoornissen, betere schoolprestaties. Ook worden mensen rustiger en minder agressief. Te stille mensen daarentegen zullen juist meer van zich laten horen.

Tot slot is deze behandelingsmethode zeer geschikt voor mensen die op een kruispunt in hun leven staan, niet weten wat ze willen, steeds dezelfde problemen tegenkomen of zich persoonlijk willen ontwikkelen.

Meer over psychosomatische klachten

Belangrijk uitgangspunt van Neuropsyrurgie is, dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat het zenuwstelsel beide verbindt

Op zich niets nieuws, want Socrates verklaarde al dat een van de ziel gescheiden lichamelijke aandoening’ niet bestaat. Zijn leerling Plato vond de grootste fout bij de behandeling van ziekten, dat er een dokter voor het lichaam en een dokter voor de ziel was.

Het heeft echter lang geduurd voor de moderne medische wereld hierin wilde geloven. Onderzoek naar ziekte, pijn en disfunctioneren had alle voorrang boven onderzoek naar bijvoorbeeld de invloed van geluk en positieve gevoelens van de mens.

Nu er met de dag meer mensen last hebben van stress en bijkomende lichamelijke klachten, wordt het verband tussen geestelijk en lichamelijk welzijn steeds vaker onderzocht en bewezen. Zo is bekend, dat door stress de lichamelijke weerstand daalt. Bij een depressie is heel duidelijk een scala aan lichamelijke klachten te herleiden naar de ontregeling van het lymbische systeem (onderdeel van de hersenen).

Duidelijke voorbeelden zijn slaap-, plas- en eetproblemen.

Psychosomatische klachten vinden hun oorsprong dus altijd in het psychische. Psychisch onbehagen veroorzaakt storingen in het functioneren van het (autonome) deel van het zenuwstelsel, dat tot taak heeft al de orgaanfuncties en het immuunsysteem op correcte wijze te laten werken. Lukt dit niet, dan zullen er allerlei lichamelijke klachten ontstaan of uiteindelijk ziekte.

Bijkomend probleem is, dat men het slecht functioneren van het zenuwstelsel niet kan voelen voordat lichamelijke klachten zich daadwerkelijk kenbaar maken. In dit opzicht is het vergelijkbaar met bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, die men pas opmerkt als deze door meting is vastgesteld. Ook storingen in het zenuwstelsel zijn door meting vast te stellen. Het is dan zaak, dat diegene om wie het gaat, zich de oorzaken voldoende en helder bewust wordt. Anders blijft het ziekmakend proces bij hem of haar in stand.

De Neuropsyrurgische behandeling bestaat uit:

• Een intake gesprek.
• Het groot consult / behandeling.
• Een aantal vervolg consulten / behandelingen.
• Zonodig gespreksconsulten en/of regressie-sessies.

Het groot consult

Een ongeveer twee uur durend psychotherapeutisch onderzoek zal allereerst inzicht verschaffen in de psychische oorzaak van het klachten beeld. Omdat er wellicht een verband bestaat tussen uw levensverhaal en de klachten, zullen tevens ervaringen en de ontwikkeling vanaf de conceptie in beeld worden gebracht. De oorzaak wordt al in het eerste consult duidelijk. Zo ontstaat direct ruimte voor verwerking en eventuele aanpassing in levenshouding en levenspatroon.

Vervolgens wordt een lichaamsbehandeling uitgevoerd. Hierbij worden alle belangrijke punten van het autonome zenuwstelsel via de huid, door middel van wrijvingstechniek behandeld. Ongeacht het soort problemen, dat men heeft, wordt de lichaamsbehandeling altijd over het hele lichaam uitgevoerd. Huid, bindweefsel, bloedvaten, lymfevaten, spieren, meridianen, alle zullen worden beïnvloed. De nadruk zal echter liggen op behandeling van het zenuwstelsel, dat immers alle belangrijke lichaamsfuncties regelt. Bij veel problemen blijkt het deel van het autonome zenuwstelsel, dat moet zorgen voor ontspanning en herstel, geblokkeerd.

Belangrijk principe voor de lichaamsbehandeling is dat er een nauw verband bestaat tussen de huid en het zenuwstelsel. Door snel over de huid te wrijven ontstaan warmte en zogenaamde axon-reflexen. Deze axon-reflexen zullen leiden tot systematisch en zorgvuldig herstel van de normale functie van het totale zenuwstelsel.

De vervolgbehandeling

Met het oog op blijvend herstel van het zenuwstelsel, start ongeveer vier weken na het groot consult de vervolgbehandeling. Deze bestaat als basis uit drie tot vier consulten, maar kan worden uitgebreid indien daar aanleiding voor is. Bijvoorbeeld met psychotherapeutische gesprekken of regressie.

Tijdens de vervolgbehandeling wordt samen met de cliënt nagegaan wat de effecten geweest zijn in de afgelopen periode. Tevens zullen er vragen worden beantwoord en verdere inzichten worden ontwikkeld. Vervolgens wordt weer de lichaamsbehandeling uitgevoerd zoals hierboven beschreven.

Tijdens het totale therapeutische proces heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen. Losgekomen spanningen en toxische stoffen moeten worden afgevoerd, het lichaam moet volledig van stress worden gezuiverd en het zenuwstelsel moet weer voldoende in balans komen. Daarom bestaat de neuropsyrurgische geneeswijze uit minimaal drie behandelingen.

Wanneer kan verdere behandeling gewenst zijn? Bijvoorbeeld bij een terugval; om trauma’s uit het verleden te verwerken; om in contact te komen met het hoger bewustzijn; als ondersteuning etc. Etc.

Mogelijke tijdelijke reacties

Na het grootconsult heeft het lichaam vier weken de tijd nodig om de reflexen te verwerken, dat wil zeggen om tot rust, ontspanning en herstel te komen. Dit kan tijdelijke reacties met zich meebrengen als:

• gevoeligheid en emoties
• boos en depressief reageren
• pijnen als hoofdpijn, buikpijn, gevoelige liezen
• kramp in de benen
• vermoeidheid
• afwisselend warm en koud gevoel
• neiging tot misselijkheid
• extra vaak moeten urineren
• eczeemachtige reacties, rode vlekjes of huiduitslag.

Door deze reacties ervaart men veelal geen direct merkbare genezing. In de regel voelt men zich echter rond of na het tweede consult aanzienlijk beter.

In de meeste gevallen is het uiteindelijke resultaat van de therapie positief tot zeer positief. Vaak ervaart men pas na weken wat er allemaal veranderd is. Je krijgt de rode draad van je eigen leven, het doel weer te pakken. En door die kennis wordt de kwaliteit van het leven verbeterd. Mee te nemen voor de behandeling; bij iedere behandeling: twee ruime badlakens om op te liggen.

Praktische informatie

Stel medische ingrepen, onderzoek, indien verantwoord volgens de arts, massages zoveel mogelijk uit tot minstens vier weken na de tweede behandeling en stel vervolgens vast of ze dan nog nodig zijn ter ondersteuning van uw herstel. Plan een aantal rustige dagen na het consult met zo weinig mogelijk afspraken. Geef toe aan vermoeidheid en verwerking. Vermijd opwinding, want afhankelijk van de hoeveelheid spanning in uw lichaam zullen reacties heftig tot amper merkbaar zijn.

Zie ook Overige behandelingen

Tarieven: € 95,00 per consult per 1 januari 2015

Wilt u meer lezen over Neuropsyrurgie?

Als u meer wilt weten over deze methode, dan kunt u bijvoorbeeld de volgende literatuur lezen: • “De Parasympathicus” Pieter van Langendijk en Agnes van Enkhuizen. • “Van Paranormale naar Normale Geneeswijze”, Pieter Langendijk en Agnes van Enkhuizen. • “Hyperactieve Kinderen en Stille Dromers”, Pieter Langendijk en Agnes van Enkhuizen. Bovenstaande boeken zijn niet meer te koop, maar wel verkrijgbaar in de Openbare Bibliotheken.

Instituut Eenheid

Deze behandeling wordt gegeven door Joke Vos

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Joke Vos
Tel: (0475) – 340748
E-mail: eenheid@home.nl
Copyright © 2020 Instituut Eenheid & Nature Sana. All rights reserved.

Powered by: WordPress & Nikla.