Neurofeedback training

Onze hersenen beschikken over zelfregulerende eigenschappen. Hierdoor kunnen ze zichzelf op onbewust niveau steeds weer re-organiseren en naar een “gezondere” balans toewerken. Met neurofeedback training maken we hier gebruik van.

De hersenen functioneren, net zoals natuurlijke systemen, als een non-lineair systeem, dat wil zeggen dat elke verandering die plaats vindt binnen het hersenfrequentie systeem, invloed heeft op de rest van de hersenfrequenties. Daarom is het belangrijk het gehele hersenfrequentie spectrum tegelijkertijd te trainen. Het werken met het computerprogramma voor neurofeedback training “Zengar NeuroCare” maakt dit mogelijk. Bij deze training wordt het centrale zenuwstelsel door middel van feedback (=terugkoppeling) geïnformeerd over de “eigen actuele” hersenactiviteit. Hierdoor worden de hersenen geoefend om efficiënter en flexibeler te gaan functioneren. Er wordt getraind op het verminderen van turbulentie en disbalans.

Er is sprake van turbulentie wanneer er plotselinge uitschieters optreden in bepaalde hersengolven (frequenties). Er is sprake van disbalans wanneer het evenwicht en daarmee de samenwerking ontbreekt tussen frequentiegebieden onderling en/of tussen de linker en rechter hersenhelft. Bij het optreden van klachten zien we vaak ontregelde hersenactiviteit doordat bepaalde frequenties of frequentiegebieden overactief of juist onder actief zijn. Neurofeedback training herstelt deze ontregelingen en maakt het centrale zenuwstelsel stabieler en flexibeler. In dit opzicht kan Neurofeedback training ook gezien worden als fitness voor de hersenen.

Informatie omtrent de ontregelingen van de hersenen wordt door de trainer verkregen via sensoren die op het hoofd van de cliënt bevestigd worden en die verbonden zijn met een computer. De geavanceerde software (NeuroCARE Pro®) berekent aan de hand van de sensorgegevens de benodigde EEG-waarden.

Vervolgens wordt in een trainingsprogramma dat bestaat uit meerdere sessies gewerkt aan het verminderen of opheffen van de turbulentie en/of de disbalans. Dit wordt gerealiseerd door hier feedback op te geven met behulp van film- of muziekbestanden waar de cliënt naar luistert en/of kijkt. Telkens wanneer het computersysteem turbulentie of disbalans registreert, valt beeld en geluid een fractie van een seconde weg. De hersenen nemen deze onderbreking waar als een niet gewenste onregelmatigheid en reageren op een natuurlijke wijze door een meer stabiel hersengolfpatroon op te zoeken zodat het beeld en het geluid (muziek) weer kan doorlopen. De cliënt hoeft hier zelf geen moeite voor te doen, omdat dit proces zich op overwegend onbewust niveau afspeelt.

Voor welke klachten is Neurofeedback geschikt?

Neurofeedback training heeft bewezen een oplossing te kunnen bieden bij het verminderen of verhelpen van een diversiteit aan klachten van zowel psychische of emotionele als van psychosomatische aard. Ook sommige klachten die voortkomen uit (niet-aangeboren) gebreken in de structuur van het zenuwstelsel zijn effectief te behandelen met Neurofeedback training. Dit is te verklaren vanwege het feit dat Neurofeedback training helpt om de aan de klachten ten grondslag liggende processen in de hersenen te transformeren en te stabiliseren. Daarnaast worden de neuronen in het centraal zenuwstelsel gestimuleerd om nieuwe verbindingen te leggen of bepaalde functies van elkaar over te nemen. Door bepaalde hersenactiviteiten te optimaliseren, zal ook de aansturing van lichamelijke functies vanuit de hersenen verbeteren. Dit leidt tot een verbetering in zowel het psychisch en lichamelijk als het energetisch functioneren. Neurofeedback training bevordert de innerlijke rust en helpt om chronische angsten te overwinnen en ongewenste gedrag- of gedachtepatronen te doorbreken. Het harmoniseert de hersenen, ontspant het lichaam en vermindert stress. Neurofeedback training verbetert de kwaliteit en de diepte van de slaap, wat bijdraagt aan een beter lichamelijk herstel en aan het concentratievermogen. Neurofeedback training kan worden ingezet bij: • ADHD/ADD • NLD • Dyslexie en andere leerproblemen • Epilepsie • Angststoornissen (Dwangneurose) • PDD-NOS, Asperger • Slaapproblemen • Whiplash trauma • Stress, overspanning en burnout • (Manisch)-Depressiviteit • Tourette-syndroom • Fibromyalgie en chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS/ME). • Chronische hoofdpijn en migraine • In de emotie blijven hangen • Niet weerbaar zijn • Niet lekker in je vel zitten • Niet tegen de maatschappij opgewassen zijn Neurofeedback training kan eveneens een bepalende rol spelen bij het doorbreken van verslavingsgedrag (alcohol/drugs), dit in samenwerking met medische begeleiding die zich in eerste instantie zal richten op ontwenning (detoxicatie). Neurofeedback training niet alleen bij klachten. PeakPerformance, training voor persoonlijke groei en ontwikkeling. PeakPerformance Training is een specifieke toepassing van Neurofeedback training. Over het algemeen gebruiken we slechts een gedeelte van onze geestelijke en verstandelijke vermogens. Bij een stabiel en klachtenvrij functioneren kan Neurofeedback training bijdragen aan het optimaal benutten van deze vermogens en het verhogen van de prestaties. Vandaar dat PeakPerformance Training van toepassing is voor personen die topprestaties moeten leveren zoals artiesten, managers en topsporters of mensen die voor een belangrijk examen staan. Hierbij wordt een optimale staat van concentratie, helderheid, reactievermogen, openheid en zelfverzekerdheid bereikt. Door het bevorderen van scherpte, creativiteit en probleemoplossend vermogen neemt het prestatieniveau toe.

NeuroCARE Pro®, meest geavanceerd Neurofeedback-systeem

Wij maken voor de neurofeedback trainingen gebruik van de zeer betrouwbare en veilige NeuroCARE Pro® software, ontwikkeld door dr. Valdeane Brown e.a. van het Zengar Institute in Victoria B.C. (Canada). Deze software is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in de Chaos-theorie, de non-lineaire dynamiek in de hersenactiviteit en de wiskundige berekeningsmethoden van Gabor.

Chaos-theorie:

Er ontstaat meer complexiteit in de hersenen, waardoor zij beter kunnen reageren op veranderde situaties. Met andere woorden: Een meer complex systeem is met minder inspanning beter in staat om over te schakelen van de ene op de andere taak en op efficiënte wijze meerdere taken tegelijk te kunnen afhandelen. Dat betekent meer adequaat en flexibel functioneren.

De letters CARE zijn een afkorting voor een:

Comprehensive brede/allesomvattende, Adaptive aanpassingsgewijze, Renormalisation of the renormalisatie van het EEG EEG (de hersenactiviteiten).

De hersenen worden over het gehele spectrum getraind:

Target Frequentie Trainen

Gamma 38 – 42 Verminderen van de turbulentie in het gamma bereik, verbetert de integrale informatieverwerking, het geheugen, het zelfbewustzijn, de integratie van gedachten en het totale overzicht.

High Bèta 33 – 37 Specifieke target binnen de hoge bèta. Werkt ontspannend.

High Bèta 23 -38 Verminderen van de turbulentie en stabiliseren van de hoge bèta heeft als doel het verminderen van stress, angst, paniek, opwinding, hyperactiviteit en verslavingsgedrag.

Mid Bèta 20 – 23 Verminderen van de turbulentie van 21 Hz, bijv. bij depressie, geeft vermindering van negatieve gedachtegang en geeft meer inzicht. Het heeft een verminderende invloed op emotionele en cognitieve reactiviteit bij attractors in 3 – 5 Hz.

SMR = Sensor Motorisch 13 – 15 Verminderen van de turbulentie in het SMR gebied verbetert de communicatie

Ritme tussen de hersenen en het lichaam, verbetert het cognitief functioneren, besluitvorming, het lichaamsbewustzijn en het probleemoplossend vermogen.

9 – 19 9 – 19 Ingebouwd “veiligheids” net, bedoeld om onder andere surges in andere, Target tussenliggende frequenties op te vangen.

Alpha 8 – 13 Verminderen van de turbulentie in het Alpha gebied verbetert de kwaliteit van het slaappatroon en het bevordert tevens het leervermogen, de mentale coördinatie (snel en effectief kunnen uitvoeren van een taak) en het algemene gevoel van lichamelijke en mentale ontspanning. 10Hz: Vastzitten in bepaalde denk- of gedragspatronen. 12 Hz: Zen bewustzijn.

Theta 0 – 6 Verminderen van de turbulentie in de theta golf bevordert het leer- en concentratievermogen, brengt de persoon meer in het “nu” en vermindert impulsief gedrag. Kan ook tevens de frequentie en de ernst van epileptische aanvallen verminderen. Verbetering van het slaappatroon en vermindering van lichamelijke symptomen zoals pijn en vermoeidheid.

Neurofeedbacktraining in de praktijk

De cliënt zit tijdens de training in een comfortabele stoel. Er worden sensoren aangebracht op het hoofd en aan de oren. Deze sensoren meten de hersenactiviteit die op het beeldscherm van de trainer zichtbaar zijn als een computer-EEG. De eventuele verstoringen zijn hier dus zichtbaar. De training begint met het opnemen van een beginmeting (pre-baseline). Hierna wordt met de training gestart die 15 tot 45 minuten kan duren, afhankelijk van de aard en intensiteit van de klacht. Tijdens de training kijkt de cliënt naar een film of luistert naar muziek. Geluid is belangrijker dan beeld. Beeld heeft een ondersteunend effect voor het geluid. De feedback-momenten bestaan uit het kort onderbreken van beeld en geluid op momenten dat er turbulentie of disbalans gemeten wordt. De hersenen zullen hierop reageren door het hersengolfpatroon te reorganiseren zodat er meer stabiliteit en balans zal ontstaan. Aan het einde van de training wordt er weer een meting opgenomen (post-baseline). Door deze twee metingen te vergelijken met elkaar kan het effect van de training worden afgelezen. Het is ook mogelijk de resultaten van meerdere trainingen weer te geven. De training is niet inspannend. Het trainingsproces voor de hersenen vindt op onbewust niveau plaats. De cliënt merkt hier niets van. Er wordt dan ook niets toegevoegd of weggehaald. Doorgaans wordt een training als prettig en ontspannend ervaren. Voor kinderen kan het belangrijk zijn dat zij hun eigen DVD’s of CD’s meebrengen. Deze CD’s of DVD’s worden dan door ons op de computer gezet.

Hoeveel trainingen zijn gemiddeld nodig?

Het aantal trainingen dat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken is sterk afhankelijk van de aard en intensiteit van de klacht. Over het algemeen kan gesteld worden dat de eerste positieve effecten van Neurofeedback training waarneembaar zijn na 5 tot 10 sessies, maar dat tussen de 20 en 40 sessies noodzakelijk zijn om het resultaat te stabiliseren.

Tarieven: € 72,50 per sessie

Instituut Eenheid

Deze behandeling wordt gegeven door Joke Vos

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Joke Vos
Tel: (0475) – 340748
E-mail: eenheid@home.nl

Nature Sana

Deze behandeling wordt gegeven door Henk Vos

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Henk Vos 
Tel: (0475) – 340748
Mobiel: 06 – 44195487
E-mail: henkvs@live.nl

Copyright © 2020 Instituut Eenheid & Nature Sana. All rights reserved.

Powered by: WordPress & Nikla.