•  

     

Zorgbegeleiding

Er wordt zorg verleend aan kinderen, volwassenen en/of gezinnen, waarbij sprake is van gedragsproblematiek zoals ADHD, ADD, stoornissen in het autistisch spectrum zoals PDD-NOS, Asperger, en emotionele stoornissen zoals angst of dwangneurose.

De zorgverlening houdt begeleiding in. Vanuit de bestaande situatie bekijken we samen welke doelen/subdoelen prioriteit hebben en haalbaar zijn. En op welke manier we deze kunnen bereiken. Bijvoorbeeld het aanbrengen van ordening en structuur, omgaan met emoties zoals boos – bang – verdrietig.

Tarieven: € 62,00 per uur.

Instituut Eenheid

Deze behandeling wordt gegeven door Joke Vos

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:
Joke Vos
Tel: (0475) – 340748
E-mail: eenheid@home.nl